13 iunie 2024

Judecătorii și procurorii vor beneficia de despăgubiri: spitalizare gratuită plus 15.000 de euro; la deces, familia primește minimum 50.000 de euro

2 min read

Judecătorii și procurorii, inclusiv cei pensionați, vor primi de la stat despăgubiri pentru cazurile în care „viaţa, integritatea corporală, sănătatea ori bunurile le sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea”, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Justiției.

Despăgubirea acordată va acoperi toate cheltuielile pentru:

  • spitalizarea în unităţi sanitare publice sau private din ţară
  • medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive
  • transport dus-întors până la/de la unitatea sanitară publică sau privată din ţară în care se acordă asistenţa medicală, atât pentru judecător sau procuror, cât şi pentru un însoţitor al acestuia
  • în situaţia în care judecătorul sau procurorul nu poate fi tratat în ţară, ministrul justiției, președintele ÎCCJ, Procurorul General sau ministrul apărării naţionale, după caz, poate aproba, prin ordin sau decizie, acordarea de despăgubiri care să acopere toate cheltuielile pentru tratament în străinătate.
  • În plus, judecătorii și procurorii au dreptul şi la acordarea „unei compensații, acordată integral, o singură dată, fără a afecta alte drepturi, indemnizaţii sau despăgubiri la care este îndreptăţit judecătorul sau procurorul”, în cuantum de maxim 15.000 de euro în funcţie de numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare, de urmările fizice şi psihologice ale faptei şi împrejurările concrete în care aceasta a fost săvârşită, potrivit proiectului.

În cazul pierderii parțiale sau totale a capacității de muncă, magistrații vor primi despăgubiri care să le completeze veniturile până la nivelul salarial pe care îl aveau înainte, mai prevede propunerea de act normativ.

La moartea judecătorului sau procurorului, familia va primi ca despăgubire o sumă egală cu indemnizaţia brută de care magistratul a beneficiat în ultima lună înaintea decesului, înmulțită cu numărul de luni în care ar fi beneficiat de această indemnizaţie până la pensionare. Suma nu poate fi mai mică de 50.000 de euro.

Au dreptul de a obţine despăgubirea: a) soţul/soţia magistratului decedat și – b) copiii magistratului, inclusiv cei concepuţi dar încă nenăscuţi, sau, în lipsa acestora, părinţii magistratului, precum şi orice altă persoană care se afla, la data decesului magistratului, în întreţinerea legală a acestuia.

Proiectul mai prevede că despăgubirile nu se impozitează și de ele vor beneficia și personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în sensul dispoziţiilor art.87 din Legea nr.303/2004, precum şi magistraţilor-asistenţi, în activitate sau pensionari.

Proiectul de Hotărâre poate fi consultat aici (format PDF).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *