1 decembrie 2022

România este terorizată de sintagma ”pesta porcină”

6 min read

De câțiva ani, România este terorizată de sintagma ”pesta porcină”. Din 2018, autoritățile au început să omoare în masă animalele din crescătorii sau din gospodăriile oamenilor, fără să prezinte însă vreun bulletin de analiză care să certifice prezența virusului.

Mai mult, s-a recunoscut că în cele mai multe cazuri porcii din gospodării au fost sacrificați ”preventiv”, deși normele europene interzic acest  lucru.

În fiecare zi a lunii iulie 2019 zeci de porci sunt omorâți preventiv, spre disperarea oamenilor care se plâng că autoritățile, de fapt, nu iau nicio măsură pentru combaterea pestei.

NewsTeam a cerut oficial aceste documente care să ateste existența și întinderea virusului în țara noastră. Am primit răspuns: nu se poate! Documentele sunt secretizate! De ce?…

Numărul animalelor sacrificate din cauza pestei porcine se ridică la mai multe sute de mii de animale. Cu toate acestea, nu a fost văzut până acum nici un buletin de analiză care să ateste boala.

Iar fără aceste documente, boala nu există! NewTeam a solicitat de la ANSVSA buletinele de analiză în virtutea cărora în România există în acest moment pestă porcină. Ni s-a pus în vedere că această cerere intră sub incidența Ordinului 24/30 martie 2010 privind aprobarea listelor secrete de serviciu și informațiile de interes public, precum și Regulamentul UE 2016/679 privind  prelucrarea datelor cu caracter personal. Ca atare, nu primim niciun buletin: sunt secrete de serviciu și aduc atingere protecției persoanelor.

Cazurile de pestă porcină au fost mediatizate, s-au luat interviuri… În acest context, care sunt  datele cu caracter personal?

Fără buletine de analiză, la lumina zilei, nu pot fi omorâți porcii… conform normativelor UE! Ca atare, unde sunt sunt buletinele de analiză?

Vă prezentăm Planul de contingență, măsurile de suspiciune a prezenței PPA într-o exploatație sunt cele prevăzute la art. 4 al Directivei 2002/60/CE: ”Măsuri în cazul suspectării prezenței pestei porcine africane într-o exploatație:

(1)   În cazul în care, într-o exploatație, se află unul sau mai mulți porci suspectați de infecție cu virusul pestei porcine africane, statele membre se asigură că autoritatea competentă pune în aplicare imediat mijloacele de investigare oficiale cu scopul de a confirma sau infirma prezența bolii respective în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic. Atunci când un medic veterinar oficial vizitează exploatația, se efectuează de asemenea controlul registrului și al mărcilor de identificare a porcilor prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva 92/102/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1992 privind identificarea și înregistrarea animalelor.

(2)   Atunci când autoritatea competentă consideră că prezența pestei porcine africane într-o exploatație nu se poate infirma, ea pune imediat exploatația sub supraveghere oficială și dispune, în special, următoarele:

(a) să se efectueze recensământul tuturor categoriilor de porci din exploatație și, pentru fiecare categorie, să se precizeze numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi infectați; recensământul se va actualiza pentru a ține seama de porcii născuți și morți în perioada de suspiciune; datele acestui recensământ vor fi produse la cerere și vor putea fi controlate la fiecare vizită;

(b) toți porcii din exploatație să fie menținuți în adăposturile lor sau izolați în alte locuri;

(c) să se interzică intrarea porcilor în exploatație sau ieșirea lor din aceasta. Atunci când este necesar, autoritatea competentă poate să extindă interdicția de ieșire din exploatație a animalelor din alte specii și să pretindă aplicarea unor măsuri corespunzătoare în vederea distrugerii rozătoarelor sau a insectelor;

(d) orice ieșire din exploatație a carcaselor de porci face obiectul unei autorizații eliberate de autoritatea competentă;

(e) să se interzică ieșirea din exploatație a cărnii, a produselor din carne de porc, a materialului seminal, a ovulelor sau a embrionilor de porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a eliberat o autorizație în acest sens; carnea, produsele din carne de porc, materialul seminal, ovulele și embrionii nu se pot scoate din exploatație în scopul comerțului intracomunitar;

(f) circulația persoanelor înspre sau dinspre exploatație să fie supusă unei autorizații scrise din partea autorității competente;

(g) intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre exploatație să fie supusă unei autorizații scrise a autorității competente;

(h) să se utilizeze mijloace corespunzătoare de dezinfecție la intrările și ieșirile clădirilor ce adăpostesc porcii și ale exploatației înseși; orice persoană care intră sau iese din exploatațiile de porci trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul propagării virusului pestei porcine africane. De asemenea, toate mijloacele de transport trebuie să fie dezinfectate minuțios înainte de a ieși din exploatație;

(i) să se efectueze o anchetă epidemiologică în conformitate cu articolul 8.

(3)   În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea competentă:

(b) poate institui o zonă de control temporar în jurul exploatației prevăzute la alineatul (2); unele sau toate măsurile prevăzute la alineatul (1) sau (2) se aplică pentru exploatațiile de porci situate în această zonă.(a) poate aplica măsurile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) în exploatația menționată la alineatul (2) din prezentul articol; cu toate acestea, autoritatea competentă poate limita aplicarea acestor măsuri doar la porcii suspecți de infectare sau contaminare cu virusul pestei porcine africane și exclusiv la partea exploatației în care au fost ținuți, în măsura în care aceste animale au fost adăpostite, ținute sau hrănite într-un mod complet separat față de ceilalți porci din exploatație, atunci când ea consideră condițiile prielnice acestui scop. În orice caz, se va preleva un număr suficient de probe de la porci în momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării prezenței virusului pestei porcine africane, în conformitate cu manualul de diagnostic;

(4)   Odată ce au fost adoptate, măsurile prevăzute la alineatul (2) nu se ridică decât în momentul în care prezența pestei porcine africane a fost infirmată oficial.

Astfel, în nici una din măsuri nu se vorbește despre sacrificarea ”din oficiu” a animalelor, așa cum procedează DSV-urile în localitățile unde s-au depistat focare, sau în apropierea lor. Motivul pentru care se ucid toți porci a fost dezvăluită pentru agrointeligenta.ro: ”Toți medicii implicați au citit și cunosc toate informațiile din documentația privind  PPA.

Problema este că s-a acționat heirupist de la bun început. Au început prin a măcelării porcii oamenilor și acum nu mai pot da  înapoi. Cum să le explice micilor crescători că la ei s-au grăbit, au acționat la disperare,… iar acum să acționeze altfel? Pentru a avea însă susținere, deciziile sunt avizate de autoritățile locale, inclusive primarii fiind puși să semneze ca totul să aibă acoperire legală”. Așa arată guvernarea incompetentă, heirupistă, mincinoasă și abuzivă.

Nu există nici un motiv real pentru care buletinele de analiză ar trebui secretizate. Ca atare, de ce sunt ascunse, așa cum s-a întâmplat și în cazul celebrei gripe aviare din România?

Și ar mai fi ceva: pesta porcină nu are antidot. Ca atare, cu ce s-au dezinfectat mașinile pe drumuri împotriva pestei porcine? Și pe ce bani?

Sursa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *